Vybíráme učebnici polského jazyka

Polský jazyk, jinak také polština (polsky język polski, polszczyzna) patří mezi západoslovanské jazyky jako například čeština nebo slovenština. Řadí se tedy mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. V průběhu staletí polština přejala mnoho slov cizího původu (z francouzštiny, němčiny, latiny, ale i češtiny). Polsky se mluví nejen v Polsku, ale také ve státech s polskou menšinou. V Česku, na Slovensku, na Ukrajině, v Bělorusku, v Litvě.

Polský jazyk vykazuje mnoho charakteristických znaků,  například  používání spřežek, tj. seskupení několika písmen užívané k zápisu jedné hlásky, např. ch, cz, sz, rz, dz. Tato skupina písmen pak bývá považována za jedno písmeno. Polská abeceda obsahuje základní latinskou  abecedu,  navíc ale obsahuje  tato písmena : ą, ę, ó, ł, ć, ś, ź, ż, ń.

To bylo stručné obeznámení s polským jazykem a nyní se již můžeme začít polštinu učit. Na výběr máme  kurzy klasické výuky, nebo se vydáme cestou samostudia. Pokaždé však  potřebujeme kvalitní učebnici polštiny.

Možnost  nákupu takové učebnice nám nabízí klasická kamenná knihkupectví,  nebo internetové obchody. V současnosti  je na trhu velmi pestrý výběr učebnic cizích jazyků, včetně polštiny. Správná učebnice  by měla vycházet z faktu,  že čeština a polština jsou jazyky velmi blízké, jakož i kultura těchto zemí.

Učebnice polštiny

m si určitě pořiďte pracovní sešity nebo rovnou učebnici, která obsahuje audio CD. Kvalitní učebnice polštiny by měla obsahovat  přehledný a přístupný výklad polské  gramatiky, poznámky k výslovnosti polského jazyka, základní i širší slovní zásobu  a konverzační obraty a jejich příklady.  Instrukce k porozumění mluveného i psaného projevu jsou samozřejmostí.
K učebnicí

Dále si v obchodě  k  učebnici  polštiny  můžeme vybrat různé druhy publikací. Např.:  ilustrovaný    slovník ,  česko-polsko a polsko-český  slovník,  polsko-český  dvojjazyčný  slovník,  polsko-český  technický slovník  nebo  publikaci  Polština  na cesty s  konverzační příručkou.  Oblíbené jsou učebnice  Hurra!!!Po polsku ,   Cześć, jak sie masz?,  Czytaj po polsku.  Velice zajímavá je publikace  Polština - slovník na CD-ROM, práce s ním je rychlou a nepostradatelnou  pomůckou při práci s textem.

Pokud je ve Vašem plánu  se opravdu polský jazyk učit a  naučit, nezapomeňte si nějakou  tu cestu do Polska také naplánovat. Ať jsou vidět  osobní  pokroky a výsledky, které jste načerpali při studiu.